miércoles, 31 de octubre de 2012

Els objectius de "2015 idees per canviar el món"

1. Potenciar la participació de l’alumnat en la recerca d’estratègies personals i col·lectives per construir un món més just, solidari, democràtic i equitatiu.

 2. Apoderar l’alumnat perquè comprengui que el futur dependrà del compromís ètic i solidari amb els drets humans, la igualtat i la sostenibilitat del planeta.

 3. Proporcionar formació sobre els problemes que afecten la humanitat i que la crisi ha accentuat, tant a nivell local com nacional o internacional.

 4. Facilitar al professorat eines i estratègies per a L’Educació per al Desenvolupament.

 5. Visibilitzar les bones pràctiques que el professorat i la comunitat educativa estan realitzant, donant resposta als desafiaments i als problemas actuals des de l’educació en valors, per a la ciutadania i el desenvolupament.

6. Crear xarxes d’intercanvi d’experiències i propostes en Educació per al Desenvolupament, en el marc de l’educació en valors i per a la ciutadania.

No hay comentarios:

Publicar un comentario